۹/۱۲/۱۳۸۴

از هيروشيما تا لاهيجان

هرگز فکر نمی کردم دسترسی به اينترنت و چک کردن ای ميل و وبلاگ نوشتن اين قدر کار مشکل و غير قابل دسترسی باشه. اکثر سايت ها بسته هستند. برای ديدن وبلاگ خودم البته ان هم نصف نيمه بايد يک عالمه زمان گذشت. که من با این جوجو و همه تحوبل فعلا وقتش رو ندارم. عکس و اين ها هم با اين سرعت اينترنت رو هم بی خيالش.

به ما داره خيلی خوش مي گذره. شما هم سعی کنيد بهتون خوش بگذره٬ تا من برگردم. با اين اينترنت نمی توانم حتی ای ميل بزنم تا چه برسه با اين که وبلاگ نصف نيمه بخوانم يا بنويسم.

هیچ نظری موجود نیست:

Lilypie 3rd Birthday Ticker