۲/۰۶/۱۳۸۴

عروسی سه نفره



اين رو داشته باشيد تا من يکی کمی نفس تازه کنم و عکس ها را لود کنم آنوقت براتون می گم تو اين مدت کجا ها رفتيم و چه کارها کرديم . هر چند که فکر ميکنم بيشتر وقتمون تو هواپيما گذشت.
اين چند وقته مخصوصا اين دوهفته آخر نه به کامپيوتر دسترسی داشتم نه به اينترنت واسه همین شرمنده کسانی که جواب ای ميلی شون را ندادم. تو تمام این مدت هیچ وبلاگی را هم نخواندم اصلا حساب کتاب همه چی از دستم در رفته . قربون همه شما تا بعد

هیچ نظری موجود نیست:

Lilypie 3rd Birthday Ticker