۱/۱۲/۱۳۸۶


خب! ما رفتیم دنمارک و برگشتیم. دختر همسایه مون آن یار شیرین زبون رو هم کامنتش رو دیر دیدیم و نتوانستم به موقعه باهاش تماس بگیریم. جمع و جور کردن دو تا بچه مخصوصا آن بچه بزرگه که به همه چیز بچه کوچکه حسادت می کنه واقعا کار سخت و طاقت فرسایی هست. به نظرم کار بچه داری از همه کارهای دنیا سخت تر هست.

خیلی دلم می خواد از سوئد کشور زیبا رویان و خوش تیپ پان اروپا بنویسم . سعی می کنم برای ثبت خاطرات هم که شده یه چیز هایی بنویسم.

امروز بعد از مدتها ما وقت کردیم دست دو تا بچه رو بگیریم و بریم یه کم تو دل طبیعت سوئد برای خودمان کباب درست کنیم. شاید بیشتر وقتها این کار رو مردها انجام بدهند ولی از آن جایی که این بچه بزرگه من بلد نیست دست به سیاه و سفید بزنه . حتی بلد نیست آتش روشن کنه همه کار ها رو من باید انجام بدم.
نزدیک خونه ما یه مزرعه هست که هر چی من از خوشگلی و زیبایی تعریف کنم کم هست. راستی دروبین نازنین ام هم دچار سکته قلبی شده و دروبین ندارم عکس بگیریم. باید در مورد این تراژدی هم مفصل بنویسم.
از دیشب مرغ تو روغن زیتون و اب لیمو زغفران گذاشته بودم . امروز با آرامش داشتم آتش روشن می کردم تا جوجه رو کباب کنیم . همین جور که سرم پایین بود و داشتم زعال رو باد می زدم و به تنها دوستم توضیح می دادم که تو گوشت مرغ چی ریختم یه دفعه یه سایه به من نزدیک شد و خیلی سریع باریکیو من رو کشید به سمت دیگر و در حالی که به سوئدی داد میزد و هی چیزی می گفت باریکیو من رو با خشم به یه سمت دیگه پرت کرد. من هم باد بزن به دست با دهان باز نگاهش کردم . از دوستم پرسیدم چی شده ؟ چرا این کار و کرد ؟ چی میگه ؟ گفت میگه دود باریکیو شما ما رو اذیت می کنه. گفتم خب بابا یه کم ارامتر بگه . چرا این قدر خشنه؟!!طفلک دوستم آنقدر از رفتار خجالت کشید. هی به من توضیح می داد که همه سوئدی ها این جوری نیستند.


یه ماه قبل هم یه کرم شب خریدیم که وقتی از کرم استفاده کردم یه دفعه صورتم قرمز شد و شروع کرد به سوزش. کرم رو به قیمت ۶۹ کرون سوئد خریده بودم و این مبلغ برای من پول زیادی بود . تصمیم گرفتم کرم رو ببرم از جایی که خریدم و ازشون بپرسم گه دلیلش چیه ؟ و آیا می توانم جولم رو پس بگیریم . اولا که فروشنده با رفتار نه چندان دوستانه گفت کرم رو باز کردی/ گفتم خب اکر باز نمی کردم متوجه نمی شدم که پوستم باهاش مشکل داره؟ گفت خب مشکل خودت وقتی خریدی می کنی با ریسک خودت خریدی می کنی . بعد هم راهش رو کشید رفت.

دو تا نکته بگم برم که هزار تا کار دارم.

۱- یادم باشه برگشتم کانادا سرود او کانادا رو تا آخر آخرش حفظ کنم. ( نکته رو نگرفتی بی خیالش شو)
۲- حتما در مورد دنمارک و سفرم بنویسم که یادگار بمونه.فعلا عکس جوجو را تو دنمارک داشته باشید.

هیچ نظری موجود نیست:

Lilypie 3rd Birthday Ticker