۲/۱۰/۱۳۸۶

تصمیم تاریخی

هنوز سوئد هستیم.خدا پدر این Ryanair رو بیامرزه که کلی هزینه پروازها رو کم کرد. این اواخر بس این طرف آن طرف رفتیم. دیگه حالم از هر چی هواپیما و قطار و اتوبوس یا هر چی تو ای مایع ها حالم بهم می خوره.
نمی رسم دنباله دنمارک رو بنویسم . فقط توصیه می کنم هر یه وقت گذرتون افتاد آن جا یه نشنال موزه داره که مجانی هست. من به جرات می توام بگم از بریتش موزه چیزی کم نداره . حتما ببینید. یه قسمت تاریخ عروسک داره و اسباب بازی داره که خیلی قشنگه .جالب که تو راهنما جاهای دیدنی اش هم نیست ما همین جور اتفاقی پیداش کردیم.

تو سوئد تو برای با لا پایین رفت از دوتا پله آنسانسور هست اما تو مترو پاریس برای صد تا پله باید کالسکله بچه رو کولی کنی!!
هر چند کمر ما شکست از این همه پله و کول کردن کالسکله ولی من با این شوهرک قل قلی تصمیم گرفتیم وقتی پیر شدیم بریم پاریس زندگی کنیم. واقعا پاریس شهری نیست که کسی بخواهد بره مسافرت. تو پاریس باید زندگی کنی و سر فرصت کافی بخوری نفس بکشی موزه بری تاریخ بخوانی و دو باره عاشق بشی. البته در دوران پیری با جیب پر پول .


بعد هم مثل این شوهرم یه مخلوطی از انگلیسی و فرانسه و ژاپنی حرف بزنی.

ای خدا من خنده کبود می شدم وقتی وسط فرانسه اش هی ژاپنی می گفت :Kore Kore :

هیچ نظری موجود نیست:

Lilypie 3rd Birthday Ticker