۸/۱۶/۱۳۸۷

فراخوان حسین درخشان

آقای دکتر کردان رو برداشتند از برادر حسین خبری نشد. اوباما پیروز شد از برادر حسین خبری نشد.چرا هیچ خبری ازش نیست؟!

اینقدر این آدم تو این مدت گند کاری کرد حالا تو ایران هر بلایی هم سرش بیاید کسی حال روزش رو نمی پرسه. کسی خبر از این سردبیر سابق بچه قلهک امروز نداره؟!

واقعا اگر اتفاقی برای این برادر نه چندان محبوبمون تو ایران بیفته کسی هیچ حرفی سخنی اعتراضی ازش در نمی آید؟!

۲ نظر:

ناشناس گفت...

منم نگرانش هستم خبری ازش نیست

ناشناس گفت...

باید کاری کرد

Lilypie 3rd Birthday Ticker