۱۲/۱۸/۱۳۸۷

کوچه پس کوچه های شهر اوورا
اوورا شهری در جنوب پرتغال که از طرف یونسکو جزو آثار باستانی و تاریخی اعلام شده خواهر خوانده با شهرهای Suzdalدر روسیه،Chartres در فرانسه،Tønsbergدر نروژ.
شما رو به دیدن کوچه و پس کوچه های این شهر دعوت می کنم.


منتظر عکس و توضیحات بیشتر در مورد این شهر تاریخی باشید. نظرات و پیشنهادات و انتقادات شما را با گوش و جان و دل خریدارم.

هیچ نظری موجود نیست:

Lilypie 3rd Birthday Ticker