۲/۰۶/۱۳۸۸

بزرگترین گل سرخ دنیا و اوباما
من واقعا نمیدونم این بزرگترین گل سرخ دنیا هست یا نه؟!این گل در شهر بادن بادن آلمان هست.این عکس هم تو این شهر به نظرم جالب بود. هفته بعد از ورود مستر پزدنت باراک اوباما به شهر بادن بادن.
شهر کاملا تحت تاییر ورود باراک اوبا بود.

همه جااز پرعکس های باراک اوبامابود.به نظر میاید این مستر پرزدنت آمریکادر آلمان خیلی محبوب باشند.


۱ نظر:

ناشناس گفت...

http://screencast.com/

Lilypie 3rd Birthday Ticker