۶/۱۷/۱۳۸۴

آداب غذا خوردن


می گم شما بلد هستید با کارد و چنگال غذا بخورید؟ من که بلد نیستم. جدی می گم باور کنید ٬شوخی نمی کنم.
امروز يکی از دوستانم برای جوجو مهمونی گرفته بود و ما را دعوت کرده بود رستوران فرانسوی. جاتون خالی ما را بردند سر ميز آن بالا ٬بالا. کلی تحویل گرفتند.هر چند رستوران فرانسوی بود و چند تا از آدم هاش خارجکی اما اين جا يه رسمی هست که وقتی يه گروه با هم مي روند رستوران همه يه مدل غذا سفارش مي دهند. خب این قسمت اش بخیر گذشت.غذا رو که آوردن چون اين مهمونی مال جوجو بود. کلی به مون احترام گذاشتند که تیرا سان شما بفرما اول شروع کن. بنده بيچاره هم که الان سالهاست با کارد چنگال غذا نخوردم مونده بودم که از اين هم کارد و چنگال روی میز اول بايد با کدوم شروع کنم. همه هم با چهار تا چشم من رو نگاه مي کردند. خب ديگه نمي شد کاريش کرد. همين جوری يه چنگال برداشتم از طرز نگاه ديگران هم مي خوندم که دسته گل به آب دادم. خلاصه تا آخرش مدام تو ذهنم می گشتم که حالا بايد از پشت چنگال استفاده کنم يا بايد از روی چنگال استفاده کنم. واقعا به کلی يادم رفته بود.
رفته بودم خونمون هم مار جان از طرز غذا خوردنم دوتا شاخ گنده رو سرش سبز شده بود. دیگه آخرش طاقت نیاورد یه تذکر کوچک داد که بابم جان کاسه سوپت را از سر میز عین جاپنی ها بلند نکن. بی ادبی هست. حتما بقیه دسته گلم رو روش نشد بگه! انکاری دارم زیادی ژاپنی می شم ها
برگشتم اومدم خونه هر چی Hashi داشتم همه رو راهی سطل آشغال کردم. حالا از امشب تمرين مي کنم با کارد و چنگال غذا بخورم

----------------------------------------------------------

يکی از دلايلی که خبرچين بسته شد اين بود که به وضع اين روزنامه روز دچار نشه. اين دیگه چه جور روزنامه ای هست٬ که ده روز تعطيل میشه. يعنی همه کارکنانش با هم رفتند هاوايی. مگه روزنامه هم ده روز تعطيل ميشه؟!!

هیچ نظری موجود نیست:

Lilypie 3rd Birthday Ticker