۶/۳۰/۱۳۸۴

جوجو طلایی خوش آمدی

روز شنبه ۱۷ سپتامبر ساعت ۱۲.۰۷ ظهر در قشنگ ترین و زیباترین لحظه ممکن زندگی جوجو دنیا آمد.

هیچ نظری موجود نیست:

Lilypie 3rd Birthday Ticker