۸/۱۷/۱۳۸۵

قضاوت

شده تا حالا از چیزی یا کسی یا حتی از دست خودتون دلخور باشید . بعد بخواهید در مورد آن با کسی صحبت کنید. طرف به جای گوش دادن از همون اول شما رو قضاوت می کنه . بعدش هم که اعتراض می کنی که من فقط دارم درد دل می کنم نمی خواهم کاری بکنم نمی خواهم تصمیمی بگیرم. طرف هم برای دفاع از خودش بدون توجه به احساست مدام از باید و نباید که باید این کار رو بکنی نباید آن کار کنی . این درسته آن غلط حرف می زنه . تا جایی که ناراحتی رو که در موردش باهاش حرف زدی فراموش می کنی و عصبانی می شی.
خلاصه این که من الان خیلی خیلی عصبانی هستم

هیچ نظری موجود نیست:

Lilypie 3rd Birthday Ticker