۸/۲۳/۱۳۸۵

شهر ما
از گوشه به گوشه این شهر خاطره دارم.از درختهاش از ساحلش از چراغ ها از کوچه ها از هم بدتر از دانشگاهش از همه چی و همه جا. خاطرهاهم که یادم می یاید گاهی براشون یه آهی می کشم گاهی هم لبخند تلخی می زنی. همه چیز تموم میشه فقط خاطره اش می مونه !!!

سه روز فقط میوه و سبزیجات تازه هر چی چاقی داره میبره. من امتحان کردم خیلی خوب بود. ولی کاش دیگه بر نگرده. کسی راه بهتری سراغ نداره؟!!


من دیگه خشم نیستم حالا ناراحتم . چرا؟!! خب خیلی زشته آدم حرف میزنه یه دفعه همه بزنند زیر خنده . مگه نه؟!!
گفتم استخر تو ساختمان ما دارند خاموش می کنند. دوهفته از صداش داریم خفه می شیم. کجای این حرف خنده داره؟!!

هیچ نظری موجود نیست:

Lilypie 3rd Birthday Ticker