۹/۰۵/۱۳۸۵

مهاجرت

امروز خیلی روز خوب تاریخی بود. ( شاید بعدا نوشتم چرا خوب بود. فعلا اجازه ندارم.)نوشتم این جا برای تبت در تاریخ .

جوجو وقتی سعی می کنه با چند تا کلمه ای که بلد هست با من حرف بزنه یاد روزهای می افتم که تو جاپن با چند تا کلمه چاپنی که بلد بودم با مردم مخصوصا فروشندها حرف بزنم و باهاشون ارتباط برقرار کنم. این که می گویند مهاجرت تولد دوباره است خیلی درست هست.

این روزها تو خونه ما فقط آهنگ آرش هست و دی جی الگیتور و افشین. اینقدر این جوجو من با این آهنگ ها ذوق میکنه دست میزنه میرقصه که اگر یه روز قسمتم شد و این خوانندگان برجسته رو از نزدیک دیدم حتما حسابی ماچشون می کنم . حتی اگر به قیمت طلاق از این شوهر نازنین باشه

هیچ نظری موجود نیست:

Lilypie 3rd Birthday Ticker