۱۰/۰۳/۱۳۸۳

ساکورا و ديگران

وبلاگم خيلی خوشگل شد. دستت جهانیان درد نکنه که کمک می کنند من وبلاگداری کنم.این بار دست ساکورا و آقای همسرشون درد نکنه که این جا رو خوشگل کردن خيلی ممنون از وقتی که گذاشتن. انشالله عروسی بچه ساکورا جبران کنم. ببينم بچه ساکورا چی ميشه؟

اگر با اعدام ليلا دختر ۱۹ ساله مخالف يا موافق هستيد می توانيد نظرتون تو بی بی سی فارسی بگيد. لازمه از هاله آفتابی بخاطر تمامی زحماتش در اين زمينه تشکر کنم. هاله جان خسته نباشی خدا قوت .


امروز روز تولد امپراطور جاپن بود. اين جا هم تعطيل رسمی بود .برام خيلی جالب هست که من تا حالا نديدم اين مردان خانواده سلطنتی کيمونو بپوشند هميشه کت شلوار می پوشند. با توجه به زيادی مغرور بودنند جاپنی ها به اين کيمونوشون برام خيلی عجيب به نظر ميايد که اينها تو مراسم رسمی کيمونو نمی پوشند. اگر دوست داريد عکسی از امپراطور جاپن با نوه نتیجه اش ببنيد بريد تو سايت آوای دل .
اين اولين بار هست که تو تاريخ جاپن که آمپراطور نوه اش يک دختر هست. تا اين يکی امپرطور غزل خداحافظی بخونه و آن پسرش بيايد بعد نوبت به دختره برسه خيلی راه هست. اما از الان جاپنی ها سر اين که به جای امپراطور ملکه داشته باشند دارند خودش رو می کشند نصفشون شديدا مخالف هستند نصف ديگه ای همچين بگی نگی رضايت دادن. زن وليعهد هم شديدا دچار بيماری افسردگی هست. خدا یان هفت گانه ميدونند اين جاپنی ها سر اين زن بدبخت چی بيارند٬ با این رسومات کسل کنندهشون و دختر زا بودن اینم زن بیچاره که از هاروارد هم اگر اشتباه نکنم فارغ التحصیل شده.

آيا می دانيد؟
از وبلاگ خيابان شماره ۱۱ من که نميدونستم شما چی می دونستيد؟!
- آيا می دانيد که غيرممکن است کسی آرنج خود را با زبان لمس کند؟
- آيا می دانيد استفاده ازهدفون فقط برای‌يک ساعت ميزان باکتری‌های‌موجود درگوش شما را ۷۰۰ برابر ميکند؟
- آيا می دانيدبيش از۵۰٪ مردم کره زمين تا بحال هرگز ازتلفن استفاده نکرده اند؟
- آيا می دانيدهيچ تکه کاغذ مربع شکل خشکی را نمی‌توانيد بيش از ۷ مرتبه پشت سر هم از وسط تا کنيد؟
- آيا می دانيدتمام عناصر شيميايی‌موجود دربدن يک فرد ارزشی‌درحدود ۷ دلار دارد؟
- آيا می دانيددرفرانسه يک دختر ۵ ساله می‌تواند در بارمشروب الکلی ‌خريداری‌نمايد؟
- آيا می دانيد بادام زمينی‌يکی‌ازمحتويات ديناميت است؟
- آيا می دانيداگردانه انگور را درمايکروفر بگذاريد منفجر ميشود؟ اگر باور نداريدامتحان کنيد!
- يک عدد دورقمی انتخاب کنيد. آنرا ضرب در ۷ و سپس ضرب در ۱۴۴۳ کنيد. حاصل چيست؟
- سايمون پيتر برخاست و تور ماهيگيری اش را برداشت و آنرا به وسط ماهيان انداخت و ۱۵۳ ماهی شکار کرد. (انجيل John٬) ۲۱؛۱۱
۱+۲+۳+۴+۵+۶+۷+۸+۹+۱۰+۱۱+۱۲+۱۳+۱۴+۱۵+۱۶+۱۷=۱۵۳
!۵+!۴+!۳+!۲+!۱=۱۵۳
(۳^۵)+(۳^۳)+(۳^۱)=۱۵۳

و چه خوش گفت روزبه نيک گفتار اين بار

مدتی است اين ايرانی پرستی و خود برتر بينی که در نهاد مردم نهادينه بود رنگ و بويی تازه گرفته و خصوصا جوانان زيادی را می بينی که تا سر صحبت باز می شود سخن از قوم و تبار می گويند و اين نژاد پرستی صرف را رنگ و لعاب وطن پرستی می زنند .

اين سيل توجه به گذشته دلايل بسياری دارد که از همه مهمتر در ماندگی قومی را می رساند که در دنيای امروز خود را چنان دور از ساير اقوام می بيند که در خود توان رسيدن به آنان نمی بيند، پس سر در شولای روشن گذشته خود می برد و دل به تاريخی که در آن جايی و جايگاهی داشته فرو می کند .باشد که کمی از شوکت آن ايام ظلمت امروزش را روشن کند .

يادآوری و باز آفرينی سنن نيک گذشته کاری است ممدوح اما اينکه اين گذشته را چماقی کنيم برای تقبيح ساير اقوام و آلتی برای گيج کردن خود و دور شدن از واقعيت، امری دور از شان انسان است .
تحقيقا نژاد پرستی است که فرياد هنر نزد ايرانيان است و بس سر دهيم . اعراب را کثيف جلوه دادن و اروپاييان را بربر خواندن و آسيای شرق را هون ديدن، هيچ دردی از ما دوا نمی کند و تنها خوی و خصلت غير انسانی را در ما پرورش خواهد داد .


ضررهای چاقی
بابا خودتون رو لاغر کنيد ديگه!! از من ياد بگيره شدم قوچالی سابق . البته من قبل از اين که اينها رو بخونم شده بودم قوچالی سابق ها.

خيلی برای اين برای اينکه شب يلدا خوبی نداشتی
متاسف شدم. برای روزهای بهتری آروز می کنم. برای دوستت هم آرامش ابدی.

لطفا همتون برای سلامتی ويولت عزيز دعا کنيد. ويولت جونم از ته دل برای خوب شدنت دعا می کنم.امیدوارم زودخوب شدی برگردی بيايي ما را از دستت اين آقا اميد خان نجات بدی.

هیچ نظری موجود نیست:

Lilypie 3rd Birthday Ticker