۱۰/۰۴/۱۳۸۳

درخت آبچينوسی
وقتی رفته بودم کوبه ٬ آنجا خيلی مناظر قشنگی داشت برای عکاسی. همش پیش خودم فکر می کردم اگر آبچینوس آین جا بود الان چه عکس های می گرفت. این عکس را به یادش گرفتم ٬ و حالا تقديم می کنم به خودش.
اميد وارم خوشش بيايد.

هیچ نظری موجود نیست:

Lilypie 3rd Birthday Ticker