۴/۱۷/۱۳۸۵

بازار تهران

من همون جور کثيف و شلوغ و بد بوشو دوست دارم. کاش خرابش نکنند!! و کاش هم اینقدر پای آدم رو نیشگون نگیرند!!

راستی من اگر جای شهردار تهران بود يه جای توريستی قشنگی از اين بازار تهران می ساختم. که از هفت ملت فقط بيايند تماشاعکس های سينا تابش رو هم از غار ديدنی عليصدر ببنيد. مرسی آقا سينا گل

مرگ بر MARKS & SPENCER گران فروش خوشمزه

هیچ نظری موجود نیست:

Lilypie 3rd Birthday Ticker