۵/۰۴/۱۳۸۵

سه نکته

قلی ميگه تو محل کارش قرار يکی رو استخدام کنند. سه نفر رفتند توShortlist .يکی از ايران با سی تاpublication. دو تا از آمريکا با صفر publication.

دوتا آمريکايی تو نوبت اول ٬دوم هستند ٬ ايرانی در نوبت سوم. دارند به آب آتش می زند از دوتا آمريکايی يکی رو استخدام کنند. دعوت کردند برای مصاحبه تو هر زمانی که آنها تصمیم بگیرند. گفتند راه دور ما نمی آيم . گفتند تشريف ببريد تو يکی از دفتر ما در آمریکا مصاحبه کنيد. گفتند ما جای بهتر کار پيدا کرديم ديگه نمی يايم. حالا نوبت رسيده به ايرانی با هزار ناز و عشوه قراره با حقوق کمتر براش وقت مصاحبه گذاشته شود. ( آی خدا ....آی آمريکا ای جهانخوار من چی بگم....)

جودی از من می پرسه که آیا من خيلی خوشحالم که تو ايرلند و يه کشور مدرن هستم؟ اين که مي توانم برم دانشگاه خيلی خوبه ؟! حتما خوشحالم دیگه!!


حالا هی شما بفرماييد کی به احمدی نژاد رای داده؟! چرا اینقدر راه دور می روید. همین آقا صفا خودمون . حیف که فقط يه کم دير احمدی نژاد رو شناخت !!

من کاملا مخالف موجوديت رژيم اشغالگر اسراييل هستم. منو در رديف احمدی نژاد بگذاريد مهم نيست برام. احمدی نژاد هم بعضی حرفهاش بر حقه. شايد خيلی سياستهای داخلی اش رو قبول نداشته باشم اما با هر سياستی که مربوط به مقابله با رژيم صهيونيستی و مقابله با ظلم هايی که آمريکا در جهان داره به ملتها انجام ميده موافقم

ميگم وقتی شما اصولا موجوديت کسی يا چيزی رو قبول نداريد. سر چی بحث مي کنيد؟ وقتی مي گويد اسرائيل بايد از بين بره ( امام خمينی) . ديگه اين هم بحث جدل واسه چيه ؟ مگر عقل نمی گوييد که اول چيزی رو قبول کند بعد باهاش سر اختلاف ها بحث کنيد . وقتی قرار کسی يا کشوری از بين بره اين ديگه چه بحثی هست. خب يه دفعه بريد جنگ کنيد نابودش کنيد. فقط اميدوارم اين آقا صفا اين وسط ها تصميم نگيره يه دفعه شعار صلح هم بده٬ که کار بد جوری خراب ميشه.

ميگم اين مصاحبه آقای رئيس دانا رو مي خوانی ها اصلا فکر نمي کنی داره از يه مملکت مثل ايران که دولتش خون مردم رو تو شيشه کرده داره حرف ميزنه. چنان غرق در تفکر خودش هست انکار الان اکبر گنجی دولت ايران رو بدست آورده و داره تقسيم عنائم ميکنه سهم اينها رو کمتر داده اين آقا داره مردم رو روشن ميکنه.

واقعا واقعا خوش به حال اين نظام مثلا اسلامی که مخالفانش اين جور رو در روی هم ايستاده اند و برای هم داندن تيز مي کنند. متاسفم که اکبر گنجی کسی که مي توانست خيلی کار ها بکنه اين جوری تبديل به مهره ای سوخته شد.


قرار بود سه نکته بگم هزار تا شد.

هیچ نظری موجود نیست:

Lilypie 3rd Birthday Ticker