۷/۱۲/۱۳۸۵

تعصب

من نمی دونم واقعا میشه کلمه تعصب رو برای این موضوع به کار برد یا نه؟ یادم می یاد من یه بار نوشته بودم که شهر تورنتو شهر کثیف و زشتی هست آن وقت موقع یه ای میل بلند بالا نه چندان مودبانه دریافت کردم که معلوم بود نویسنده اش از دست من خیلی دلخور و شاکی هست.

یه بار هم تو دانشگاه هیروشیما داشتم با یه دوست ایرانی از سیستم آموزشی دانشگاه انتقاد می گردم و می گفتم خیلی ها واقعا نمی دونند این سیستم آموزش جاپن چقدر اشکال داره... دوستم آنقدر ناراحت عصبی شده بود که انکار من بدترین حرفهای دنیا رو بهش گفتم. می پفت تو خودت هم متلق به همین سیستم هستی وقتی این جوری حرف میزنی کلا س کار خودت رو هم پایین میاری؟ من واقعا توجیح نیستم . که انتقاد کردن از چیزی که یه جوری خودت هم بهش وابسته هستی چطور کلاست رو پایین میاره!!؟

حالا الان هم من چیزی به این کانادا گل و گل ها انکار خیلی ها نارحت شدند. راستش من که نمی فهمم چرا باید کسی ناراحت شه یا ای میل گلایه آمیز بزنه؟!!

انتظار دوهفته ای برای محصول حتی اگر در کشور جهانخوار بزرگ هم باشه نشانه عقب ماندگی هست. یه چیزهای دیگر هم می خواهم بنویسم اما دیگه روم نمیشه!!!
انکار این غیرت تعصب یا هر چیزی که اسمش هست جز جدا نشدنی همه آدمهاست. خونه من زبان من کشور من شوهر من بچه من یا همه چیزی که من دارم بهترین بدون اشکال هست. تمام چیزهای دیگه هم خیلی بد هستند.


دیگه چشمام سوز میزنه. اما این رو هم بگم که از الان دلم واسه دوشنبه Turkeyو Thanksgiving خوردن و آب افتاده. خیلی دوست دارم با پای کدو که خیلی مورد علاقه من هست.بعد سالها خیلی می چسبه
Happy Thanksgiving Dayمن گفته بودم ما آخرش میریم جهانخوار بزرگ زندگی کنیم. حالا که هنوز آخرش نشده که؟؟ الان فقط هی میریم ویزیت اش می کنیم بعد سریال که با آخر رسید میریم آن جا زندگی می کنیم. خیلی تعچب نکنید اگر سه ماه دیگر یا کمی بیشتر کمتر باز رفتیم یه کشور دیگه .

هیچ نظری موجود نیست:

Lilypie 3rd Birthday Ticker