۸/۰۲/۱۳۸۵

فرهنگها

یکشنبه ما رفتیم رستوران لبنانی. این اولین بار بود که قلی راضی شد بیا جایی که غذاهاش رو نمی شناخت. خوشبختانه از غذایی لبنایی مخصوصا Tabouli خیلی خوشش آمد
تا حالا فکر کردید اگر همه کشور ها غذا هاشون و فرهنگ ها شون شبیه همه بودند. مثلا همه جای دنیا چلو کباب داشتند یا آداب رسومشون دقیقا ایران بود . آنوقت دنیا چقدر کسل کننده بود و مسافرت رفتن چقدر بی مزه و بی معنی بود. فکر می کنم همین تفاوتها دنیا رو قشنگتر و قابل تحمل می کنه.

هیچ نظری موجود نیست:

Lilypie 3rd Birthday Ticker