۷/۳۰/۱۳۸۵

دولت فخیمه

شش ماه حامله است. چند ماه پیش پدر و مادرش موفق به دریافت ویزا کانادا نشدند .گفتند مادرش به تنهایی اقدام کند شاید شانس گرفتن ویزا برایش بیشتر شود. دیروز جواب دادند که مدرکی برای برگشتن شما نداریم بنابراین بهتون ویزا نمیدهیم.

چند سال پیش برادر بزرگترش با پرداختن پیزی حدود صد میلیون تومان ناقابل اجازه اقدامات گرفت. برادر کوچکترش همه دوسال هست که با ویزا دانشجو در کانادا هست.
با این همه پول و هزینه که از یه خانواده دریافت شده باز دولت فخیمه نمی توانه اعتماد کنه و یه ویزا سه ماه به مارد خانواده بده تا وقت زایمان دخترش در کنارش باشه روت رو برم دولت یخ زده کانادا...


داشتم اتاق جوجو رو درست می کردم خودش آمد نشسته رو تختش هر کاری می کردم بلند نمی شد. واسه همین کار تعطیل شد. اما صدر اعظم شب ها رو نمی خوابه.

هیچ نظری موجود نیست:

Lilypie 3rd Birthday Ticker