۶/۰۸/۱۳۸۵

تصمیم تیلا

هیچوقت دوست نداشتم تو این کاکتوس غیر فارسی بنویسم اما یه چیزی رو هر کاری می کنم نمی توانم به فارسی بنویسم آن جوری که میخواهم نمی شه اگر اشکال نداره فقط یه پست کوچولو آن هم خیلی ساده مینویسم که همه بتوانند بخوانند. شما هم ببخشید و ندیده بگیریدش قول میده دیگه تکرار نشه.

این موهای سیاه که از زیر در آمده آنقدر به نظرم خودم خوب خوشگله و از هر موی رنگ کرده ای بهتره که تصمیم گرفتم دیگه موهام رو رنگ نکنم. هر وقت هم هوس کردم موهام رنگ کنم پولش رو بزارم به حساب جوجو ببینم بزرگ شد چقدر از این طریق پول Save کردم براش.

از وقتی که یادم میاید اگر میخواستم چیزی بخرم که براش بودجه نداشتم. سعی می کردم از پولی رو که برای تاکسی و اتوبوس هزینه می کنم استفاده کنم. مسیر ها رو یا پیاده می رفتم یا با دوچرخه . این جور هم ورزش می کنم هم پول دار می شم. شما هم امتحان کنید بد نیست

هیچ نظری موجود نیست:

Lilypie 3rd Birthday Ticker