۵/۱۲/۱۳۸۵

تعبیر خواب


شما به خواب و تعبیر خواب اعتقاد دارید؟ من با این که خیلی آدم خرافاتی نیستم. مثلا اصلا به اسفند و چشم این چیزها اعتقاد ندارم اما به خواب خیلی اعتقاد دارم.
تا حالا هر چی خواب دیدم. که البته همشون هم بد بوده یه جورای تعبیر شده. واسه همین تا خواب می بینم تا مدتها وحشت زده هستم. که چه اتفاقی می خواد بیفته؟

اما تازه ترین خوابی رو که دیدیم عجیب دلم می خواهد واقعیت پیدا کند.

میگم این قلی هم خیلی خوش سلیقه هست ها

دوستان نسیم گوز گوز از دانشگاه پیل گوز و رامش گوله گولا از شانفرانشیشکو آمده فردا خیلی روز شلوغ و پرکاری هست.

بعدا میایم واستون خواب رو تعریف میکنم.

راستی شما خوابها رو چه جوری تعبیر می کنید؟!


هیچ نظری موجود نیست:

Lilypie 3rd Birthday Ticker