۵/۱۵/۱۳۸۵

هیروشیما شهر صلحعکس رو از داخل موزه بمب اتم در هیروشیما گرفتم

امروز شصت و یکمین سالگرد هیروشیما هست. ما اگر الان تو هیروشیما بودیم. حتما الان کنار رودخانه نشسته بودیم و به فانوس ها رنگ وا رنگی که به یاد قربانیانی که برای فرار از گرما به داخل رودخانه پریدند و در آب داغ ذوب شدند نگاه می کردیم. شاید باز فکر میکردیم چقدر اعتماد به بشر هست که دوباره همین چنین فاجعه ای را تکرار نکند؟
هیروشیما قبل از انفجار بمب اتم

هیروشیما بعد از انفجار بمب اتم


پارسال به مناسبت شصت امین سالگرد هیروشیما نوشته بودم. دلم می خواست یه چیزهای بیشتری امسال بنویسم. ولی متاسفانه وقت پیدا نمی کنم. حالا شاید وقت دیگر ازش نوشتم. دوست داشت نوشته پارسال را این جا بخوانید.


عکس ها من رو هم این جا بینید اگر دوست داشتید نظر تون رو هم در مورد عکس ها به من بگوید.


کسانی که هم فیل تر هستند این جا رو ببینند. عکس هاش کامل نیست. اما به مرور آن جا رو هم تکمیل می کنم. انکار با این فیل ترینگ چاره ای نیست.


هیچ نظری موجود نیست:

Lilypie 3rd Birthday Ticker