۵/۰۵/۱۳۸۴

ایرانیان مهربان

خب من از مسافرت برگشتم. اجازه بدهید یه کم این قوچعالی پاهام کم بشه. فردا عکس و توضیحات را می نویسم.

این پست رو فقط برای این نوشتم که بگم من همیشه که نه گاهی به جون ایرانیان غر زدم که این اخلاق بد دارند. آن کارشون خوب نیست و هی ایراد گرفتم.
گفتم این بار هم که شده بیایم از همه ایرانیان بخاطر مهرشون و این که اگر یه وقتی کسی کمکی یا راهنمایی بخواهد از دل و جون براش مایع می گذارند.قدردانی و تشکر کنم.دم همتون گرم. چه همه کسانی که پیشنهاد دادن و چه کسانی که هیچ پیشنهادی ندادند.
اسمها رو هم فردا همه رو با مقام معظم رهبری شوهرک جنت المکان می خوانم نتیجه و برنده خوشبخت رو اعلام می کنم.


به قول كتبالو دوستتون دارم, خوش بگذره, به اميد ديدار

هیچ نظری موجود نیست:

Lilypie 3rd Birthday Ticker