۱۰/۱۲/۱۳۸۵

روز۲۳

صبحانه
یک کاسه سریال یا Oatmeal به اضافه یک دوم شیر کم چربی ۱%

میان وعده
1 میوه به اضافه یک لیوان آب میوه بدون شکر

نهار
میوه خشک یه قوطی به اضافه ۳ تا ۴ اونسز پنیر سبک

میان وعده
بستنی یا هر دسری که دلتوان خواست

شام
۵ اونسز گوشت گاو با یک سیب زمینی متوسط پخته شده

هیچ نظری موجود نیست:

Lilypie 3rd Birthday Ticker