۲/۳۱/۱۳۸۴

آسمان همه جا آبيست

اينها که خوندم کلی برام خاطره زنده شد. من هم دقيقا همين حس ها رو داشتم . سالها پيش دقيقا در حول و حوش همون ۱۸ تير معروف من تنهای تنها در خيابانهای تهران قدم ميزنم و به خودم مي گفتم چرا اين مردم اينقدر همه چيزشون عجيب و غريب هست؟ چرا اين جا اينقدر غم هست؟ چرا خود مردم از شادی متنفر هستند؟ چرا همه چيزشون فرق داره ؟ چرا من اين مردم را نميفهمم؟

جالب نيست يکی از اين سر دنيا يکی از آن سر دنيا ولی با دردی مشترک.خیلی دنیای جالبی هست.
------------------------------
برگشت آفتاب به سرزمين آفتاب هم مبارک باشه . هاله جان خوش آومدی.
------------------------------
يه کمی چرا از پانته آ جالبه هست بخوانيد
------------------------------
اين جمله رو گوشه اين وبلاگ ديدم خوشم اومد. اسم وبلاگش هم جالب هست آخرين گل صبحی
------------------------------------
اين عکس هم به نظرم خيلی جالب بود از بيگانه در خانه کش رفتم.

یه خبر بد هم بدم علی هزارمین حرف نگفته اش را هم نوشت و رفت. جاش خیلی خالی هست کاش یه روز آن هم برگرده ...

هیچ نظری موجود نیست:

Lilypie 3rd Birthday Ticker