۳/۱۳/۱۳۸۴

تولد تولد تولدت مبارک

ندا بالای دیواریان تولدت خيلی خیلی مبارک

همه آين کيک و آن شام چرب که اين جا يافت نشود نوش جونت کاش من بودم برات با اين شکم قوچعلی عربی می رقصيدم.
آهان ای ملت بشتابد رقص عربی ياد بگيريد که اين روزها بد جوری تبش بالا گرفته. جالب اين ژاپنی ها با اين بدن باريک و لاغرشون گروه گروه ميرند کلاس رقص عربی . باور کنيد از بد جنسی نيست ها اما من نميدونم چرا اين قدر از رقص اينها خندم مي گيره.

وبلاگ یک پزشک که تازه باهاش آشنا شدم. شما هم ببنید خواستید لینک بدهید لینک بگیرید و از این حرفها.

دو تا کار من بلد نیستم و از ندانستنش هم خیلی در عذاب هستم. یکی این که بلد نیستم جوک بگم. البته بلدم ها اما با مزه ترین جوک را من چنان یخ و بی مزه میگم که همه جای خندیدن می خواند بیاند کتک ام بزنند. دومی این که اصلا شعر بلد نیستم. و این برای موقعی که نوشتنم نمی یاد و دبم میخواد شعر بنویسم خیلی بد هست.بی هنری هم بد دردی هست ها
البته خيلی چیزها ديگر هم هست که بلدنيستم ها اشتباه نشود. فعلا دو تاش رو گفتم.
من اين قدر هندونه دوست دارم يعنی جوجو هم بعدا اين جوری هندونه ميخوره.هیچ نظری موجود نیست:

Lilypie 3rd Birthday Ticker