۳/۲۷/۱۳۸۴

واسه ما که نون نشد اما انکار برای نظام آب مي شود

ملت ايران، روز جمعه نيز با حضورى همگانى و واضح‏تر از هميشه، به جمهورى اسلامى ، به قانون اساسى و مواد غيرقابل تغيير قانونى اساسى يعنى اسلام و ارزش هاى اسلامى رأى مى‏دهد و از نظام خود و قانون اساسى دفاع مى‏كند.

ملت آگاه ايران، روز جمعه براى صيانت كشور، حفظ منافع خود و تزريق خون تازه در رگ هاى نظام استوار اسلامى، به پاى صندوقهاى رأى مى‏آيد و نقشه دشمنان خبيث را براى كمرنگ كردن حضور مردم در انتخابات رياست جمهورى خنثى مى‏كند.

بركت مردم سالارى حقيقى موجود در نظام اسلامى، هيچ كس نه رهبرى، نه دولت و نه احزاب و گروه ها نمى‏توانند براى انتخاب فرد خاصى به مردم امر و نهى كنند، بلكه اين مردم هستند كه با تحقيق و مطالعه و مشورت هر فردى را كه به نظرشان صالح‏تر مى‏رسد انتخاب مى‏كنند و به علت نيت خيرشان و تلاش براى حاكميت ارزش هاى اسلامى از اجر و پاداش الهى نيز بهره‏مند مى‏شوند.
تعبير خواهد شد
لينک از طريق ساروی کيجا

همه کسانی که در اين انتخابات شرکت مي کنيد لطف قبل از رفتن به پای صندوق ای رای اين سخنان مقام معظم رهبری را به دقت بخوانيد. اين که فردای ديگر بگوید ما نمي دانستم و ما اين برداشت را نداشتم اصلا قابل قبول نيست.
توجه داشته باشيد که رای شما رای آری به قانونی اساسی تعبير خواهد شد که کمترين حق را برای نصف شهروندانش يعنی همان زنان قايل هست. شما با رای دادن به این قانون صحه مي گذاريد
به طور کلی اين قانون کليه حقوق را رسما در اختيار روحانيون و دار ودسته آن قرار مي دهد.

کسانی که هم ادعا ميکنند که نظام خودش هم ميداند که مشروعيت ندارد متوجه باشند که خود نظام با بلندترين صدا رای در اين انتخابات را نشانه مشروعيت خود می داند.

امروز هاله و روری عزیز همراه با دیگر دوستان به مدت بیست و چهار ساعت جهت هم‌بستگی با زندانیان سیاسی در اعتصاب غذا خواهند بود.
هر چند من نمی توانم در راه این همراهشان باشم. اما زحماتشان را ارج مینهم وصمیمانه از همه دوستانی که در راه آزادی تلاش میکنند تشکر میکنم.

هیچ نظری موجود نیست:

Lilypie 3rd Birthday Ticker