۴/۰۶/۱۳۸۴

آب آتش يخ

شما باورتون ميشه تو اين گرما و تو اين کشور به اين منظمی و با برنامه گی ما دو روز آب نداشتیم.واقعا بدون آب زندگی کردن چقدر سخت هست.صاحبخونمون هم انکاری در رفته بود٬ خبری ازش نبود. تا وقتی که آب دوباره وصل شد.

الان يک مدتی هست که من دچار يک سردرد های وحشتناکی مي شوم که گاهی احساس مي کردم٬ مغزم داره ميايد تو دهنم. کلا من زياد اهل دارو گرفتن و اين حرفها نيستم. برای سرما خوردگی که فکر نکنم تا حالا جز سوپ خوردن و استراحت کار خاصی کرده باشم واسه بقيه دردها هم تا جايی که ميتوانم دارو کمتر مي گيريم. اما اين سردرد که گاهی فکر مي کردم ممکن هست میگرن باشه آنقدر اذیت می کرد که با این که نمی توانم اما گاهی دلم میخواست یه شیشه مسکن می گرفتم.

مدرسه ها هر سال باید چک آپ کامل کنی. برای نوبت امسال که رفتم و چشمم را معاینه کرد برای اولین بار خودم هم شوک شدم چون جز ردیف بالا که تازه آن هم جهتش را به خوبی تشخیص نمی دادم هیچ چیزی رو نمیتوانستم ببینم مخصوصا چشم راستم.
از خیلی سالها پیش عينک داشتم ولی الان مدتها شايد بيشتر از دوسال مي شد که ازش استفاده نميکردم چون فکر ميکردم خیلی موضوع جدی نيست. اما حالا ديگه کتاب يا روزنامه رو نميتوانم خوب ببينم الان چند روزه که کلمات جلو چشمم ميرقصند مخصوصا موقعی که خسته تر هستم. انکاری حال چشمهام خيلی خراب هست.

راستی اين ندا بالای ديواريان را ديديد؟ چه خوشگل شده؟ دست اين پانته آ خانم هم درد نکنه. علاوه بر طبع شعر و شاعری اين جوری هام کارش درسته ها هاله هم که لوگوش رو عوض کرده بابا باکلاس خیلی مبارکه. یکی دست به سرگوش این کاکتوس ما هم بکشه ثواب دنیا و آخرت داره ها

اين رو هم همين جوری نوشتم.

Fire And Ice

Some say the world will end in fire,
Some say in ice.
From what I`ve tasted of desire
I hold with those who favor fire.

But if it had to perish twice,
I think I know enough of hate
To say that for destruction ice is also great
And would suffice.

هیچ نظری موجود نیست:

Lilypie 3rd Birthday Ticker