۹/۲۶/۱۳۸۵

روز۵

صبحانه
دوتا تست با یک قاشق light peanut butter

میان وعده
میوها از یک نوع

نهار
میوه خشک یه قوطی به اضافه ۳ تا ۴ اونسز پنیر سبک

میان وعده
ژله سبک

شام
۵ اونسز گوشت گاو با دو نوع سبزیجات پخته

حتما قبل از هر وعده غذا یک لیوان آرامی بنوشید . بعد از هر وعده غذایی ۱۰ تا ۱۵ دقیقه قدم بزنید.

هیچ نظری موجود نیست:

Lilypie 3rd Birthday Ticker