۱۰/۰۸/۱۳۸۵

روز ۱۳

صبحانه
۱ کاسه سریال با یک دوم لیوان شیر کم چربی

میان وعده
میوه ها از یک نوع

نهار
سالا سبز با ۳ اونسز پنیر یا یک دوم لیوان Cottage Cheese

میان وعده
۱ کاسه میوه خشک یا کمپوت میوه بدون قند

شام
هر غذایی که دوست دارید

قبل از غذا آب فراموش نشود
چای وقهوه و شربت فقط دو لیوان در روز
بعد از هر وعده غذایی ۱۰ تا ۱۵ دقیقه پیاده روی حتما یادتون هست. شب هم حمام و ماساژ

هیچ نظری موجود نیست:

Lilypie 3rd Birthday Ticker