۹/۲۸/۱۳۸۵

دوتا موضوع

خسته شدم بس دستور غذا نوشتم. یه کم هم وبلاگ بنویسم
دوتا موضوع رو میخواستم بنویسم.
یکی این که با این نتایج انتخاب هر لحظه بیشتر از قبل دلم برای تمامی کسانی با منطق شرکت در دموکراسی و یک دونه برگه رای حق مسلم ماست. رای ندهیم چی بشه !! میسوزه.
نه قصد طعنه زدن دارم نه قصد قضاوت کردن نه سرزنش . خوب می دونم شاید همه کسانی که با این استدلال تو انتخابات ( رویم نمیشه بنویسم انتخابات!!) یه جوری عاشق دموکراسی هستند شاید دلشون رو به همین یه روزنه باریک یه نور کم چنگ زدن به ریسمان پوسیده اصلاح طلبان خوش کردن. ولی واقعا نمیدونم این روش کار می کنه !؟

دوم این که قلی میگه دیگه خسته شده بس هر روز ای میل جور وا جور از تمام نقاط ایران داره برای کمک به راه پیدا کردن به دانشگاه های این جا . شاید بی انصافی باشه اما گاهی میگه اکثر ای میل ها رو نخوانده میزاره چون واقعا وقت نمی کنه همشون رو بخوانه.
جالب تر اینه که می گفت چند وقت پیش تو جلسه گروهشون همه اعتراض داشتند به این همه ای میل . اما رییس گروهشون نظرش این بوده که حالا که آمریکا یه جورای به این دانشجویان ویزا نمیده ما باید از آین ها پول بسازیم. البته می گفت بعدش دیده خیلی گند زده درستش می کنه می گیه البته ازشون دانشجویان نخبه رو انتخاب کنیم !!
حالا چرا اینها گفتم . فکر می کنم این کار انار خیلی خوب قشنگ باشه. این جور دیگه از ای میلی های اسپم وار هم کم میشه . من خودم نمیدونم چطوری باید کمک کرد اما اگر کسی کمک بخواهد و من بلد باشم و بتوانم حتما این کار و می کنم.

هیچ نظری موجود نیست:

Lilypie 3rd Birthday Ticker