۱۰/۰۸/۱۳۸۵

سال نو مبارک

این چند روز شدیدا مشغول دید و بازید عید و سال نو هستیم. کلی ناخونک به هم چیز زدم اما همچنان به برنامه غذایی وفا دار هستم.
در کمال افتخار اعلام می کنم به علت بی پولی توان خرید هیچ وسیله ای که خودت رو با آن وزن کنی رو ندارم.
به همین دلیل نمی دونم چقدر وزن دارم و چقدر ازش کم شده هاهاها اما همه لباس هام گشاد شده و این نشانه خوبی هست.

براتون از جوجو شیطون بگم که شدیدا داره تمرین حرف زدن می کنم. هول میشه به باباش هم می گه مامان البته چیزی که می گیه بیشتر شبیه ماما هست .
نمیدونید چقدر هیجان دارم که جوجو زودتر حرف بزنه وای چقدر شیرینه ...

راستی کسی می دونه امسال سال چیه؟!!

هیچ نظری موجود نیست:

Lilypie 3rd Birthday Ticker