۱۰/۱۰/۱۳۸۵

روز۱۷

صبحانه
سریال یه کاسه به اضافه یک دوم لیوان شیر کم چربی 1%

میان وعده
میوه ها از یک نوع

نهار
Vegetable Pita

میان وعده
یک کاسه کمپوت میوه بدون شکر

شام
تا۵ اونسز گوشت با دو نوع سبزیجات پخته

در روز یک یا دوتا بیشتر نوشیدنی گرم یا آب میوه نمیخورید
حتما ۴ تا ۶ لیوان آب بنوشید

شب هم حمام و ماسارژ با روغن بچه و ماسارژ نوعی چاق مثل ران شکم و غیره

* یادتون هست که از چه نوع نون باید استفاده کنید؟!!

* یادتون هست که از چه نوع نون باید استفاده کنید؟!!

هیچ نظری موجود نیست:

Lilypie 3rd Birthday Ticker